"...és Ő ad majd esőt vetőmagodra, amellyel beveted a földet..."

“…és Ő ad majd esőt vetőmagodra, amellyel beveted a földet…”


“…És Ő ad majd esőt vetőmagodra, amellyel beveted a földet, és a kenyér, a föld termése kövér és tápláló lesz, jószágod tágas mezőn legel majd…” ( Ézsaiás 30,23)


Amikor egy ember helyreállítja Istennel a kapcsolatát, az megmutatkozik a hétköznapjaiban is. A gazdálkodó ember életében például ez nyilvánvalóvá lesz a mezők termésében és a jószág szaporulatában. A szükséges, bőséges esők Isten áldásának a következményei. Jézus Krisztus azért jön el az emberek életébe, hogy elnyerjék általa az örök életet, sőt már itt a földön is bőségben éljenek!