blogmeret Bakó Ferenccel

“Még vén korban is gyümölcsöznek!” – Interjú legidősebb követőnkkel, a 104 éves Bakó Ferenccel


Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libanonon. Plánták ők az Úrnak házában, a mi Istenünknek tornácaiban virágoznak. Még a vén korban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldellők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne!
(Zsolt. 92:13-16)


 

Interjú legidősebb követőnkkel, a 104 éves Bakó Ferenccel

Az emberek életkora a kezdeti időkben igen magas volt: Ádám 930,  Metúselah 969, Nóé 950 évet élt. Ezekben az ősi időkben egy két-háromszáz éves ember még fiatalnak számított, az öregség úgy nyolcszáz év körül kezdődött. A Biblia a bűnbeeséshez kapcsolja az emberi életkor lerövidülését százhúsz évre (1Móz 6,3).  A prófétai jövendölések szerint a messiási korban ismét meghosszabbodik az emberek életkora, s ezzel az öregség határvonala is eltolódik (Ézs. 65,20).

A magas életkort, a szép öregséget a Biblia Isten ajándékának tekinti, s emberi oldalról nézve feltételezi Isten szeretetét, törvényeinek megtartását, a szeretet és irgalmasság gyakorlását (Péld. 16,31). Az ószövetségi szemlélet szerint a hosszú élet az igaz és istenfélő élet gyümölcse és jutalma. ,,Az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat, az istentelenek évei megrövidülnek, (Péld. 10,27). Hogy miért élnek gyakran sokáig az istentelenek is, arra a 2 Pét. 3,9 ad megnyugtató feleletet: a hosszú élet nem csak ajándék, hanem Isten hosszútűrő kegyelmének a megnyilvánulása is, hiszen Ő azt akarja, hogy mindenki eljuthasson a megtérésre, az örökéletre.

Az ószövetségi iratok szerint a hagyományok őrzői az idős emberek, akik az utánuk következő generációk számára mind a vallási, mind a profán ismereteket közvetítik.
Az együttérzés, a részvét a gyenge, beteges, védelemre szoruló öregek iránt már csak ezért is nagyon fontos. A szükséget szenvedő, támogatásra szoruló idős emberek felé való szolgálatban Isten munkatársaivá válhatunk.

Szinte minden embertársunk szeretne megöregedni, majdnem mindenki hosszú földi élet után vágyik. Azonban ahhoz, hogy az öregkor ne a megpróbáltatások sorozatát jelentse számukra, ahhoz istenfélő életre és sok-sok imára van szükség. Az öregkornak nemcsak örömei, hanem nehézségei is lehetnek, mint például a magány és a betegség.

A szép és tartalmas öregség Isten ajándéka, de imádkozni is kell érte.
A 71. zsoltárban például a zsoltáros arra kéri Istent, hogy vénségében, mikor már elfogy az ereje, akkor se hagyja el őt.
Az ima, az Istennel való beszélgetés amellett, hogy megnyugvást, békességet ad az idős embereknek (is), kiengesztelődést, megbékélést nyújt az olykor nagyon nehéz sorsukkal, és Isten személye iránt érzett szeretetük elmélyítését.
Az Istennel imáiban kommunikáló öreg fiatal marad, mert a szívében lévő hit által tudja, hogy van jövője, és mindvégig az Örökkévaló felé tekint, és a 80., 90., 100., évében is fiatal marad!

Bakó Feri bácsi a 104. életévét tapossa és három hónap múlva belép a 105.-be! Legidősebb követőnk aktív a facebookon, így volt rá lehetőségünk, hogy érdeklődjünk hogyléte felől. A Covid 19 hála Istennek elkerülte! A legfájdalmasabb pillanat az egész pandémia idején az volt számára, mikor az oltás helyére ráragasztott tampont letépte a karjáról. Semmi más. A Karantén sem okozott neki nagy problémát. Megszüntette a főzőcskézést, befizetett a menzára és eszi a finom, változatos, nem egyszer tápláló ételeket.

Gyalog túrázni már nem jár, elmondása szerint kinőtt belőle: “Az egészségem érdekében sokat lépegetek a házban és a kertben. A lépésszámláló tanúsága szerint naponta négytől tízezerig, mikor hogy adódik.
Korábbi írásunkban beszámoltunk róla, hogy Feri bácsi milyen szívesen időzik a kertben és milyen munkákat végez ott a legszívesebben.

A közösségi életet az Istentiszteleteken gyakorolja, testvérei, barátai nagy örömére!

Grósz István
Fotók: Makai Péter
(Forrás: Keresztény Bibliai Lexikon, Szennay András: Öregek és öregség a Bibliában)

Köszönjük, ha Megosztásoddal támogatod munkánkat!