Sas

“Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét!”


Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét! Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről! Ő megbocsájtja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Jóval tölti be időskorodat: MEGÚJUL IFJÚSÁGOD, MINT A SASÉ.” (Zsoltárok 103,1-5)


Fotó: Tibor Tóth